تولید ۶۳۱۵۴ تن هلو در استان همدان

۵:۰۸ بعد از ظهر, ۲۹ تیر ۱۳۹۹

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تولید ۶۳۱۵۴ تن محصول هلو در سال ۱۳۹۹ در استان خبر داد.

به گزارش روزانه نیوز حجت اله شهبازی افزود: سطح باغات هلو در سال ۱۳۹۹ معادل ۵۱۷۰ هکتار و تولیدی معادل ۷۴۵۹۵ تن پیش بینی می گردید اما در اثر بروز خسارت ۱۱۴۴۱ تن ازین محصول از بین رفت. از عمده ارقام کشت شده این محصول در استان می توان به البرتا، انجیری، زعفرانی و حاج کاظمی اشاره کرد. در سال گذشته سطح باغات هلو استان معادل ۵۱۱۴ هکتار با تولیدی بالغ بر ۶۸۶۴۸ تن بوده است.

 

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه افزود:سطح باغات شلیل در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۲۴۴ هکتار و تولیدی معادل ۲۵۹۹۱ تن پیش بینی می گردید اما در اثر بروز خسارت ۲۴۱۰ تن ازین محصول از بین رفت. از عمده ارقام کشت شده این محصول در استان می توان به مغان،شمس و کیوتا اشاره کرد. در سال گذشته سطح باغات شلیل استان معادل ۲۲۰۷ هکتار با تولیدی بالغ بر ۲۴۰۸۱ تن بوده است.

 

وی در پایان عنوان کرد: سطح باغات زردآلو در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۲۵۲ هکتار و تولیدی معادل ۲۲۹۴۱ تن پیش بینی می گردید اما در اثر بروز خسارت ۶۲۰۰ تن ازین محصول از بین رفت. از عمده ارقام کشت شده این محصول در استان می توان به نوری، شکرپاره و ضیاالملکی اشاره کرد. در سال گذشته سطح باغات زردآلو استان معادل ۲۲۱۲ هکتار با تولیدی بالغ بر ۱۵۱۷۸ تن بوده است.

نظری درج کنید

ایمیل شما محفوظ می ماند