نظام‌مندی صندوق‌های بازنشستگی بهبود پیدا کرده است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی خبر داد:

۱۱:۰۴ قبل از ظهر, ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
0 241

سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: مسئله صندوق‌های بازنشستگی و زیرمجموعه‌هایشان پیگیری شده و نظام‌مندی آن‌ها بهبود پیدا کرده است.

به گزارش روزانه نیوز علی بابایی کارنامی با بیان اینکه بیشتر سوالات نمایندگان از مسئولان به انتصابات مدیران باز می‌گردد، گفت: دستگاه نظارتی می‌گوید ما نمایندگان در زمینه انتصابات و پیگیری مطالبات نمی‌توانیم دخالت کنیم. اگرچه نماینده مجلس می‌خواهد در زمینه انتصاب مدیران نظارت کند، اما ذهنیتی به وجود می‌آید که وی می‌خواهد به اصطلاح، آدم خود را بگذارد. شاید این اتفاق بیفتد ولی هر چه جلوتر می‌رویم، چنین مسئله‌ای نادرتر می‌شود.

وی اضافه کرد: البته نقدی هم به نمایندگان هم وارد است که می‌گویند نماینده در زمینه انتصابات نقش دارند. وظیفه نماینده پارلمان در قانون به عنوان نماینده واقعی مردم در این باره مشخص نشده که آیا در زمینه انتصابات و جایگذاری مدیران و پیگیری مطالبات چه نقشی دارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به چگونگی روند نظارتی پارلمان بر زیرمجموعه‌هایصندوق‌های بازنشستگی و زیان‌‌ده بودن آنها تصریح کرد: مسئله صندوق‌های بازنشستگی و زیرمجموعه‌هایشان پیگیری شد و الان نظام‌مندی آنها بهبود پیدا کرده است. همچنین این صندوق‌ها در حال حاضر کمیته انتصابات دارند؛ مانند کمیته انتصابات شستا، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و… ./باشگاه خبرنگاران

Leave A Reply

Your email address will not be published.