به گزارش روزانه نیوز مستند روایت ضعف و استیصال آمریکا در برابر غرش موشک های ایران بر فراز عین الاسد از دریچه رسانه های خارجی در مستند « الساعه ۱:۲۰ » روایت خواهد شد.