آیین نامه اجرایی قانون ارتقاءبهره‌وری کارکنان نظام سلامت اصلاح شد

۶:۱۱ بعد از ظهر, ۲۱ دی ۱۳۹۹

با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، «آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت» اصلاح شد.

 

به گزارش روزانه نیوز  هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷ دی ۱۳۹۹، با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و اضافه شدن شاغلان آزمایشگاه های تشخیص طبی به فهرست شاغلان بالینی مندرج در آیین نامه مذکور موافقت کرد.

دولت این تصمیم را باتوجه به فعالیت شبانه روزی کارکنان آزمایشگاه های تشخیص طبی در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آنها اتخاذ نمود.

به موجب اصلاحیه فوق، شاغلان بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می شود که در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک‏بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‏ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت های پزشکی و آزمایشگاه های تشخیص طبی می باشند.

گفتنی است، براساس قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلان بالینی رسته بهداشتی، درمانی، از مزایایی چون تقلیل ساعت کاری و… برخوردارند./مهر

نظری درج کنید

ایمیل شما محفوظ می ماند