Browsing Tag

انقلاب و نظام

امروز راهبرد ایران قوی در امتداد مسیر دفاع مقدس است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: قوی شدن، قوی بودن و قوی ماندن برای ما یک راهبرد است که امام (ره) آن را تبیین کرد و رهبری مسیر این راهبرد را برای ما ترسیم کردند و امروز راهبرد «ایران قوی» در امتداد مسیر دفاع مقدس است. …

مسئولان اقتصادی در دو سال و نیم گذشته در حال فداکاری هستند

رییس جمهور با بیان این که امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم، گفت: مردم این جنگ را باور کنند و بدانند مسئولان اقتصادی کشور در دو سال و نیم گذشته در حال فداکاری هستند؛ البته در جنگ هم شکست و هم پیروزی وجود دارد. به گزارش روزانه نیوز…