Browsing Tag

اوضاع اقتصادی

چالش های رئیس جمهور آینده

یک فعال سیاسی گفت: اوضاع اقتصادی ما به انتخابات امریکا وابسته ایت؛ اما اوضاع سیاسی ما تحت تاثیر مسائل داخلی خودمان خواهد بود. به گزارش روزانه نیوز علی صوفی اظهار کرد: چالش هایی که امروز در کشور وجود دارد تا سال‌های آتی استمرار…