Browsing Tag

اینترنت جهانی

فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|مهمترین مطالبه رهبری درباره فضای مجازی چیست؟

ایجاد شبکه ملی اطلاعات از مهمترین مسائل فضای مجازی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید داشته و اهمیت آن را برای مسئولان گوشزد کرده اند. به گزارش  روزانه نیوز  پرونده فضای مجازی، فرصت یا تهدید؟ (حکمرانی فضای مجازی)…