Browsing Tag

اینفودمی

دنیا به این اینفودمی دچار شده است

اینفودمی یعنی اپیدمی ناشی از خبرها در فضای مجازی که بسیاری از آن ها ممکن است کذب باشد و نتوان درست و غلط آن را از نظر علمی از یکدیگر تشخیص داد. به گزارش روزانه نیوز، دکتر مینو محرز با بیان اینکه متاسفانه دنیا به این اینفودمی دچار شده است…