Browsing Tag

بازرس ستاد مدیریت بیماری کرونای استان همدان

ارایه هر گونه خدمات در مراکز عمومی به افراد فاقد ماسک ممنوع است

سردارفرجی جانشین قرارگاه زیستی وبازرس ستاد مدیریت بیماری کرونای استان با همراهی فرماندار شهرستان همدان و رئیس مرکز بهداشت ضمن بازدید از برخی مراکزعمومی پرتردد نحوه ارایه خدمات و رعایت پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل های قانونی ستاد مدیریت…