Browsing Tag

بازرگانان بزرگ نفت

پیش بینی بازرگانان بزرگ جهان از عدم افزایش قیمت نفت

مدیران بزرگترین شرکتهای بازرگانی نفت جهان روند احیای ضعیف تقاضا برای نفت و قیمتهای پایین در ماهها یا سالهای آینده را به دلیل پاندمی ویروس کرونا پیش بینی کردند. به گزارش روزانه نیوز، مدیران عامل شرکتهای بازرگانی نفت ویتول، گانور و مرکوریا…