Browsing Tag

بازپرس و ماموران

دستور رئیسی برای برخورد با بازپرس و ماموران “اوباش‌گردانی”

رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد که در خصوص ماجرای اوباش‌گردانی اخیر با متخلفان اعم از بازپرس و یا ماموران برخورد شود. به گزارش  روزانه نیوز ، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «در ماجرای اوباش گردانی…