Browsing Tag

بافت‌های بدن

پوشش خدماتی PET-CT اسکن تعهد جدید بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

 مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح گفت: به منظور کاهش هزینه‌های درمانی و حمایت از بیماران سرطانی جامعه هدف، تصویربرداری PET-CT در مراکز طرف قرارداد تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قرار گرفت. به گزارش روزانه…