Browsing Tag

بانوی وزنه‌بردار

برای قهرمانی آسیا با اشتیاق و آمادگی بالا به تمرینات برمی‌گردم

 با وجود اینکه کار سختی دارم تا بتوانم خود را به آمادگی بالایی برای قهرمانی آسیا برسانم اما مشتاق هستم تا به تمرینات برگردم. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از الهام حسینی درباره ی وضعیت خود پس از انجام عمل جراحی روی زانو بیان کرد:…