Browsing Tag

برابری زن و مرد

مهم ترین عوامل ناسازگاری زوجین

یکی از مهم ترین عوامل ناسازگاری و تنش بین زوجین مخصوصا مردان، نتیجه دزدیده شدن نقش آنها توسط همسرشان است. به گزارش روزانه نیوز، مریم ابراهیمی روانشناس اظهار داشت: این آدرس غلط دادن و خیانت در درمانگری است که مردان را فاعل همه اختلاف و…