Browsing Tag

بزرگسال ایران

دیابت یکی از اولویت های بهداشتی-درمانی جهان

دیابت یکی از اولویت های بهداشتی-درمانی جهان، به ویژه در کشور ما بوده و اتخاذ اقداماتی مؤثر جهت پیشگیری و درمان دیابت به منظور کاهش این بیماری و عوارض آن ضروری است. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از نایب رئیس کمیته ملی پیشگیری و کنترل…