Browsing Tag

بسیج سازندگی

چشم انداز بسیج سازندگی خدمت رسانی و محرومیت زدایی است

مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: بسیج سازندگی اولویت های اصلی کشور را برای خود به یک رسالت مهم تبدیل کرده است. چشم انداز عالی بسیج سازندگی تشکیل جبهه های خدمت رسانی و محرومیت زدایی است. به گزارش روزانه نیوز به…