Browsing Tag

بلیت ورود

خدا را شکر «صاحبقرانیه» تعطیل است

این‌بار هیچ محدودیتی برای ورود به کاخ‌موزه‌ها نیست، تفاوتی هم ندارد چه کاخ «احمدشاهی» باشد چه «کتابخانه» سلطنتی یا کاخ‌موزه «اصلی» نیاوران. تنها وظیفه اصلی‌شان گوشزد کردن به بازدیدکنندگان برای استفاده از ماسک است، نه حتی رعایت فاصله…