Browsing Tag

بهداشت و درمان مجلس

باید ماسک رایگان دراختیار اقشار ضعیف جامعه قرار بگیرد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: وقتی سیاست راهبردی خود برای مقابله با ویروس کرونا را استفاده از ماسک اجباری در اماکن عمومی و خدماتی می‌دانیم باید این را درنظر بگیریم که برخی از اقشار آسیب‌پذیر و مستضعف با مشکل ریالی برای خرید…