بایگانی برچسب

بیماری‌های دهانی

چاپ سه‌بعدی، یک زبان بیومتریک مشابه زبان

پژوهشگران انگلیسی موفق شدند با کمک فناوری چاپ سه‌بعدی، یک زبان بیومتریک مشابه زبان واقعی بسازند. به گزارش روزانه نیوز و به نقل از نیواطلس، پیشتر اخباری در مورد زبان‌های الکترونیکی شنیده‌ایم که بیشتر آنها به حسگرهای ارزیابی طعم مجهز…