بایگانی برچسب

بیماری‌های کبدی

فرآورده‌های سلولی؛ از کمک به تشخیص سرطان تا مطالعات درباره کرونا

عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان با بیان این‌که یکی از رویکردهای نوین در پزشکی دستیابی به یک مسیر درمانی مبتنی بر فرآورده‌های سلولی است، گفت: از این فرآورده‌های سلولی عمدتا در درمان بیماری‌هایی که مبتنی بر سلول هستند، می‌توان استفاده…