بایگانی برچسب

بیمه‌های خدمات درمانی

ارز دولتی؛ ابزار تأمین دارو برای کشورهای همسایه!

در حال حاضر نرخ ارز آزاد 6 برابر نرخ ارز دولتی است؛ این فاصله غیرمعقول باعث شده است انگیزه‌های سوداگران برای سوءاستفاده و حتی قاچاق معکوس داروها به خارج از کشور افزایش یابد. به گزارش روزانه نیوز، به فرآیند خروج کالای وارداتی یا تولید…

نقش بیمه‌ها در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بیمه‌های خدمات درمانی به تعهداتشان عمل کنند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و پرداخت مابه التفاوت آن با ارز آزاد به صورت ریالی به بیمه‌ها، ایده خوبی است. به گزارش روزانه نیوز، حسن لطفی عضو کمیسیون…