بایگانی برچسب

بیمه‌ها امانت‌داری کنند

ارز دولتی؛ ابزار تأمین دارو برای کشورهای همسایه!

در حال حاضر نرخ ارز آزاد 6 برابر نرخ ارز دولتی است؛ این فاصله غیرمعقول باعث شده است انگیزه‌های سوداگران برای سوءاستفاده و حتی قاچاق معکوس داروها به خارج از کشور افزایش یابد. به گزارش روزانه نیوز، به فرآیند خروج کالای وارداتی یا تولید…