بایگانی برچسب

بیمه تکمیلی

آرزویی چندین ساله صندوق هنر برای صدور هنر کارت

هنرمندانی که هنوز عضو صندوق نیستند، به صندوق بپیوندند تا این مجموعه قدرت و همبستگی بیشتری پیدا کند.پ به گزارش روزانه نیوز و به نقل از مدیر عامل صندوق اعتباری هنر ، صدور هنر کارت را آرزویی چندین ساله توصیف کرد که به دلیل پیچیدگی‌هایی که…