بایگانی برچسب

بیمه روستاییان

متقاضیان مشاغل خانگی از اول بهمن خود را بیمه کنند

کارشناسان بر لزوم تقویت و ارتقای سهم مشاغل خانگی در کشور تاکید کرده و معتقدند با توجه به شرایط کرونا این سهم باید ارتقا یابد چرا که اشتغال خانگی یکی از بهترین ساز وکارها برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در ایام کرونا به شمار می رود. به گزارش…