بایگانی برچسب

بیمه کارگران

مشکل منابع بیمه کارگران ساختمانی برطرف خواهد شد

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی از بازنگری ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به منظور تامین منابع مورد نیاز بیمه آنها خبر داد. به گزارش روزانه نیوز هادی ساداتی با بیان اینکه موضوع بازنگری ماده ۵ توسط…