بایگانی برچسب

بیوبانک

محققان به چالش ملی بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران دعوت شدند

داده‌های علمی بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران در بستر محاسبات سریع، برای اولین بار محققان را به چالش می‌کشد. به گزارش روزانه نیوز، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به عنوان مرکز پیشرو در ارائه‌ی خدمات مرتبط با این حوزه، اولین چالش ملی…