بایگانی برچسب

تأسیسات نفتی عربستان

سخنان ملک سلمان در مجمع عمومی همسو با سیاست های کاخ سفید است

کارشناس مسائل غرب آسیا به سخنرانی پادشاه عربستان در مجمع عمومی سازمان ملل واکنش نشان داد. به گزارش روزانه نیوز جعفر قناد باشی کارشناس مسائل  غرب آسیا  با اشاره به صحبت های « سلمان بن عبدالعزیز »، پادشاه عربستان سعودی در…