بایگانی برچسب

تأمین بودجه

رفع معافیت سپرده بانکی از افزایش درآمدهای پایدار دولت است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه با مالیات می‌توان درآمد پایدار برای دولت ایجاد کرد، گفت: با کاهش ۲۰ درصدی فرار مالیاتی می‌توان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کرد. به گزارش روزانه نیوز علی ملک زاده، کارشناس…