بایگانی برچسب

تأمین تجهیزات

ما به دنبال مذاکره با تهران هستیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به فشار حداکثری به ایران بیان کرد ما به دنبال مذاکره با تهران برای رسیدن به یک توافق هستیم. به گزارش روزانه نیوز  « مورگان اورتگاس » سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز گذشته (چهارشنبه) در…