بایگانی برچسب

تأمین منافع مردم

مجلس مقابل دولت نیست

یک عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس مقابل دولت نیست، گفت که ما به دنبال اصلاح ساختار و نظارت بر اجرای درست قوانین هستیم. هدف نمایندگان مجلس تأمین منافع ملی کشور در درازمدت است. به گزارش روزانه…