بایگانی برچسب

تابلوهای نقاشی

یکی از مشهورترین تابلوهای نقاشی اثر کلود مونه

«اسکار کلود مونه» ۲۵ تابلو نقاشی با این سوژه خلق کرد. در این مطلب یکی از مشهورترین تابلوهای نقاشی در بین مجموعه «کومه‌های علف خشک» را معرفی می‌کنیم؛ «کومه علف خشک» متعلق به سال به گزارش روزانه نیوز، «کلود مونه» استاد چیره دست امپرسیونیسم…