بایگانی برچسب

تاریخ تولد

ثبت احوال کشور محدودیتی برای ثبت تاریخ تولد ۹۹.۹.۹ ندارد

امکان صدور شناسنامه متولدین ۱۵روز اول آذر به تاریخ رُند وجود دارد اما لزوم توجه والدین به سلامت فرزندان خود به جای توجه به تاریخ تولد رُند مهمتر است . به گزارش روزانه نیوز و به نقل از سیف الله ابوترابی، سازمان ثبت احوال کشور محدودیتی…