بایگانی برچسب

تامین امنیتش

جمهوری اسلامی در تامین امنیتش با هیچ کسی شوخی ندارد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام استکبار به این ادراک رسیده که جمهوری اسلامی در تامین امنیتش با هیچ کسی شوخی ندارد. به گزارش روزانه نیوز ابراهیم رضایی با بیان اینکه ادعای جنگ با ایران از طرف برخی از…