بایگانی برچسب

تامین مالی مجلس

سازمان محیط زیست و وزارتخانه‌های مرتبط برای ساماندهی زباله‌ها ورود کنند

رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس گفت: حل مشکل دپوی زباله‌ها را نمی‌توان فقط بر عهده شهرداری‌ها یا استانداری‌ها قرار داد، لازم است که وزارتخانه‌های مربوطه و سازمان حفاظت محیط ‌زیست کشور برای ساماندهی زباله‌ها ورود کنند. …