بایگانی برچسب

تامین معیشت

عزم بنیاد برکت برای رفع معضل کولبری

رییس هیات مدیره بنیاد برکت با اشاره به توجه این بنیاد به پنج سرمایه برای رفع معضل کولبری خاطرنشان کرد: توانایی خود کولبران، اجتماع و اتحاد آن‌ها، سرمایه‌های مغفول‌مانده محلی، طبیعت محیطی و توانمندی مالی این پنج سرمایه و پتانسیل را تشکیل…