بایگانی برچسب

تامین منافع ملی

غلبه بر حاشیه با اصل عقلانیت

تکیه بر اصل عقلانیت در برهه پرحاشیه و چالش این روزها، تاکید رهبر معظم انقلاب و نیاز کشور برای کاستن از حاشیه ها و پرداختن به متن است تا از رهگذر این رویکرد مسوولان با تمرکز کامل و مردم با آرامش کافی روزهای کرونایی-تحریمی را پشت سر بگذارند.…