بایگانی برچسب

تبلیغات

تبلیغات داوطلبان عضویت در شوراهای دانش آموزی در “شاد”

مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش انتخابات شورای دانش آموزی در فضای مجازی را تجربه جدید تربیتی دانست. به گزارش روزانه نیوز، علی رمضانی گفت: پیرو بخشنامه ۱۶ مهر ماه امسال در خصوص بیست وسومین دوره انتخابات…