بایگانی برچسب

تجهیزات خاص

از فعالیت‌های فناورانه جهاد دانشگاهی حمایت می شود

حمایت از بومی‌سازی و ساخت داخل حدود ۱۴۰ گروه کالایی در دستور کار این معاونت قرار دارد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حمایت از بومی‌سازی و ساخت داخل حدود ۱۴۰ گروه کالایی در دستور کار این معاونت قرار دارد، گفت:…