بایگانی برچسب

تجهیزات ورزشی

نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی در همدان

جلسه هماهنگی نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی با حضور مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی و مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان همدان برگزار شد. به گزارش روزانه نیوز جهانشیر مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان همدان جایگاه شرکت