بایگانی برچسب

تحت تملک

سلب حق حیات فرزند نباید مکافات سبک داشته باشد

یک حقوقدان گفت: مجازات قتل نباید به اعتبار نسبت خونی مرتکب، مشمول تخفیف باشد چرا که کودک کالای تحت تملک والد نیست. به گزارش روزانه نیوز محمد صالح نقره‌کار با بیان اینکه "سلب حق حیات فرزند نباید مکافات سبک داشته باشد" زیرا…