بایگانی برچسب

تحت حمایت کمیته امداد

از تمایل خیران به حمایت از دختران کم سن و یتیم تا فرزندانی که حامی ندارند

مدیرکل امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به طرح «اکرام ایتام و فرزندان محسنین» اعلام کرد که در حال حاضر ۹۳۳۶ نفر از فرزندان ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد، فاقد حامی هستند. به گزارش روزانه نیوز و…