بایگانی برچسب

تحریم‌های بانکی

کمبود مقطعی انسولین قلمی به دلیل تحریم‌های بانکی/عرضه انسولین با کارت ملی

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه انسولین قلمی یکی از ارزبرترین داروهای وارداتی کشور است، گفت: کمبودهای مقطعی تنها در مورد انسولین قلمی بوده و دلیل آن مشکلات ناشی از تامین ارز و انتقال آن به شرکت های خارجی طرف قرارداد به‌دلیل تحریم…