بایگانی برچسب

تحریم‌های جدید

هدف آمریکا قطع نقاط تماس باقی مانده ایران با نظام مالی بین‌المللی است

یک کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل هدف آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید را گسترش تحریم‌ها به تمام نظام مالی ایران و قطع نقاط تماس باقی مانده کشور با نظام مالی بین‌المللی دانست. به گزارش  روزانه نیوز کوروش احمدی در پاسخ به این سوال…