بایگانی برچسب

تحریم‌های دشمن

با مشارکت مردم می‌توانیم بر تحریم‌های دشمن و ناکارآمدی مدیران فائق آییم

نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌همانند دوران دفاع مقدس که با مشارکت و بسیج مردمی توانستیم بر دشمن چیره شویم در شرایط فعلی نیز با مشارکت مردم می‌توانیم بر تحریم دشمنان و ناکارآمدی مدیران فائق آئیم. به گزارش روزانه نیوز ،…