بایگانی برچسب

تحریم ایران

۶ نکته رئیس کل بانک مرکزی درخصوص واکسن کرونا

 رئیس کل بانک مرکزی گفت:درخصوص واکسن کرونا برخی نادانسته یا مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات غیر انسانی امریکا در تحریم ایران را دارند، و تنها به ادعای دروغین امریکا بر عدم محدودیت برمعاملات دارو تاکید می‌کنند. به گزارش روزانه نیوز همتی…