بایگانی برچسب

تحریم های اقتصادی

نقض معاهده های بین المللی و حمایت از تروریسم و نژاد پرستی از سیاست های ترامپ بود

دوران ترامپ و تیم ماجراجو و جنگ طلب او به پایان رسید معاون اول رئیس جمهور در رشته توییت هایی نوشت: سرانجام با اعلام نتیجه انتخابات آمریکا، دوران ترامپ و تیم ماجراجو و جنگ طلب او به پایان رسید. به گزارش روزانه نیوز ، اسحاق…