بایگانی برچسب

تحریم های بین المللی علیه ایران

ارزش صادرات نفت در ۵ ماهه امسال به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسید

سازمان برنامه و بودجه گزارش داد سهم صادرات نفت خام و میعانات گازی در 5 ماهه امسال 3 درصد کل منابع بودجه عمومی بوده است. به گزارش روزانه نیوز، بخشنامه بودجه سال 1400 از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد. در بخش مقدمه و تبیین شرایط…