بایگانی برچسب

تحریم های جدیدی

به اوج رسیدن تنش ها بین چین و آمریکا در روزهای پایانی دولت ترامپ

ترامپ قصد دارد تا پایان دولت خود فشار حداکثری را به چین وارد و تحریم های جدیدی علیه این کشور وضع کند که رفع آن برای دولت بعدی دشوار باشد. به گزارش روزانه نیوز ،دولت ترامپ مناقشات دو طرف به سرعت به حوزه تجاری و سرمایه گذاری کشیده است که…