بایگانی برچسب

تحقق حقوق شهروندی

همت شورای شهر برای تحقق حقوق شهروندی

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر شرح اقدامات شورای شهر برای یاری‌رسانی به قوه قضاییه در حوزه تحقق حقوق شهروندی، گفت: این مجموعه مردمی ضمن تلاش برای کسب رضایتمندی مردم و زمینه‌سازی مناسب برای حوزه سرمایه‌گذاری در شهر، نسبت به جلوگیری…