بایگانی برچسب

تحقیقاتی کشور

تهیه طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور در مجلس

طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور توسط نمایندگان در مجلس تدوین شد. به گزارش  روزانه نیوز  طرحی با عنوان حمایت از نظام آموزشی و پژوهشی کشور توسط جعفر قادری نماینده مردم شیراز به مجلس ارایه شده و برای جمع آوری امضای…